Stowarzyszenie sportowe propagujące gimnastykę oraz gimnastykę artystyczną. Działające na rzecz rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego stylu życia.

Uczniowski Klub Sportowy

"Diament"